1. Informatii generale

Aceasta pagina are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet cristinazarioiu.ro, numita în continuare „Site-ul”.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrare înseamna inclusiv colectarea lor, chiar daca ulterior nu fac nimic cu unele date personale, dupa cum puteti vedea în subcapitolul III de mai jos. Mai mult, colectez doar acele date fara de care Site-ul nu poate functiona din motive constructive.

Accesând acest site, urmatoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

IP-ul si browserul utilizat.

Comentând pe acest site, urmatoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

  • nume de utilizator.
  • adresa de email.
  • adresa web a site-ului persoanei care comenteaza.

Daca veti publica pe Site alte date cu caracter personal, din proprie initiativa, atunci si acestea vor fi colectate sub forma unui comentariu.

Site-ul foloseste si diverse servicii aditionale pentru monitorizarea traficului a caror utilizare este descrisa în pagina Politica de cookies. În acest caz, eu nu prelucrez date personale de la vizitatori, ci doar vad concluzii statistice despre traficul de pe blog.

3. Scopurile si temeiurile prelucrarii

Daca sunteti vizitator al Site-ului, eu prelucrez datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

IP-ul si browserul utilizat: doar le colectez, nu le prelucrez suplimentar în vreun fel.

Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de catre sistemul de operare al serverului pe care functioneaza Site-ul, fara nici un control din partea mea. Serverul genereaza un fisier tip log în care trece toate aceste date, împreuna cu momentul accesarii Site-ului. Daca nu doriti ca aceste date sa fie colectate, devine imposibila accesarea Site-ului. Google Analytics colecteaza IP-ul si browserul, dar le prezinta ca data statistice; nu exista posibilitatea de a le vedea individual pentru a le asocia unui utilizator anume.

Daca postati comentarii pe Site, eu prelucrez datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

  • nume de utilizator: este colectat, dar nu fac nimic cu el dincolo de a-l folosi ca metoda de adresare într-un eventual raspuns.
  • adresa de email: este colectata si o utilizez pentru a vedea câte comentarii aveti în total pe blog. În rest, nu fac nimic cu ea, nu o dau altora, nu va trimit emailuri fara va cere acordul, nu va înscriu pe liste de email.
  • adresa web a site-ului persoanei care comenteaza: poate fi introdusa optional când lasati un comentariu, dar eu nu o prelucrez suplimentar dincolo de colectarea ei.

Temei: colectarea lor este obligatorie pentru ca asa functioneaza WordPress, platforma de blogging pe care este construita Site-ul. Nu puteti comenta fara a lasa un email. Va exprimati consimtamântul vostru pentru colectarea lor în momentul când completati acele date si apasati butonul de trimitere a comentariului. Daca refuzati sa lasati astfel de date personale, nu comentati pe Site.

Daca postati în comentarii sau transmiteti prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Retineti ca un comentariu publicat pe Site poate fi vazut de orice vizitator si deci raspunderea privind continutul acestora si eventualele date personale comunicate acolo va apartine în totalitate.

4. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, eu voi prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Nu dezvalui datele voastre personale niciunui tert si nici nu va înscriu fara voia voastra la newsletter-uri sau alte comunicari.

6. Drepturile de care beneficiati

În conditiile prevazute de legislatia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Cristina Zarioiu, conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara întârzieri justificate, de catre administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

În cazul în care este retras consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

În cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

În cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

Datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitarii de stergere a datelor, administratorul Site-ului sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii în masura în care :

Persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor;

Prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;

Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau

Persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre administratorul Site-ului catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie – în ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

În orice moment, din motive legate de situatia particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;

Dreptul de a va adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care considerati necesar.

Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email:  cristina.zarioiu@gmail.com

Site-ul foloseste fisiere de tip cookie. Cititi si Politica de Cookies si Termenele si conditiile. Ultimul update: 05 decembrie 2019.